Osnovna škola "Jovan Dučić"
u PetrovaradinuNaslovna
O školi
Dokumenti
Aktivnosti
Učenici
Zaposleni
Roditelji

Kalendar rada


UPRAVA ŠKOLE

 Ružica Pavlović, direktorka škole

Mirčeta Gogić, pomoćnik direktora     Upis u prvi razred 
Inkluzija
Profesionalna orijentacija
Korisni linkovi
Foto
Javne nabavke
Kontakt
Pišite nam :)
Nađite nas na FB"Mala" škola na FBNASTAVNO OSOBLJE    

 RAZREDNA NASTAVA

Učiteljica

razred

Učiteljica

razred

Anđelija Skendžić

 I-1 (M)

Slađana Dražić

 III-1 (M)

Jelena Stojanović Magerovski

 I-2

Jasmina Begović

 III-2

Milana Mihajlov

 I-3

Mirjana Grk  

 III-3

Jovanka Marić

 I-4 (M)

Dragana Dolovac

 III-4(M)

Gordana Šarić

 I-5   Olivera Milenković  III-5
Stana Cvjetićanin II-1 (M)   Daliborka Berić   IV-1 (M)

Irena Vojvodić

II-2

Jelena Relić IV-2 

Marina Ličina

II-3

Ivana Jovanović

IV-3

Maja Temerinac

II-4(M)

Jasmina Stupar

IV-4 (M)

Nada Radujković Drljan

 II-5

  Biljana Dimić

IV-5

 

 

  Milica Erić

IV-6

Kosana Bačkuljin Rilke, Toša Aleksandrov, Marija Mandić - učitelji u boravku

 Napomena: Odeljenja sa oznakom (M) pripadaju školskoj zgradi u Malinovoj 2a

 

PREDMETNA NASTAVA

Srpski jezik 

Мatematika

Engleski jezik 

Geografija

Vesna Stanojčić 

Silvija Novaković

   Gordana Bušin 

Julijana Doroški

Sonja Kostić Ramić

Snežana Lovrić  

Biljana Kovačević

Biljana Jerinić

Anđelka Spirić 

Zdravko Manja

 Zvjezdana Bačkalić 

Nevenka Ignjatić

Dalila Elero

Maja Sentin Ratković

Sonja Novak

 

Igor Komadina

Likovna kultura

Muzička kultura

Fizika

Fizičko

Sanja Maravić 

Ljubica Sekulić 

Mirjana Matušenski

Biljana Marković 

Olga Maravić

Adrijana Jovanović

Dragana Davidovac

Mirjana Grba 

 

 

Irena Bikicki

Istorija 

Hemija

Informatika 

Nemački jezik 

Ratko Ilić

Milica Vujinović

Suzana Stepanović 

Dejana Raketić

Siniša Janjošević

 

Maja Sentin Ratković

Milena Danilovac

   

Ivana Jagodić

 

Biologija

Tehničko obraz.

Verska nastava

Građansko vas.

Branka Marjanov 

Mirčeta Gogić 

Petar Nikolić 

učitelji

 Radmila Milutinović

Ivana Jagodić

Jelena Ćeranić Berić

Siniša Janjošević

Milica Stanar

Sanja Milinković

Anica Petrović

 

 

Slovački jezik

Mađarski jezik  

Ana Zbućnović

Rozalija Šimunović

 

STAREŠINSTVO U  PREDMETNOJ NASTAVI

 
 

Odelj.starešina

odelj.

Odelj.starešina

odelj.

Mirčeta Gogić

 V1

Vesna Stanojčić

VII1

Dalila Elero Čučković

V2

Mirjana Grba

 VII2

Zdravko Manja

V3

Siniša Janjošević

 VII3

Sanja Milinković

 V-4

 Sanja Maravić

 VII4

Zvjezdana Bačkalić

 VI1    Milena Danilovac VII5
 Anđelka Spirić VI2   Suzana Stepanović  VIII1

 Ivana Jagodić

VI3

Milica Vujinović VIII2 

 Dejana Raketić

VI4

Ratko Ilić

VIII3

Mirjana Matušenski

VI5

Branka Marjanov

VIII4  

 

 

   

 

 
 

 

VANNASTAVNO OSOBLJE

Šef računovodstva

Psiholog

Pedagog

Bibliotekar

Sanja Trkulja

Danijela Baucal 

Jelena Radić 

A.M.Drobac

Admin.finans.radnik

 Sekretar škole 

Nataša Dulić

  Dragana Bojović

 

DA UŽINA STIGNE  NA  VREME,  DA UČIONICE  BUDU  LEPE  I  ČISTEZA TO SE  BRINU  KUVARICE, SERVIRKE, SPREMAČICE  I MAJSTORI

Kuvarica:

Spremačice: 

Majstori:

Kurir:

Dragana Ristić  Miljana Ivić Merim Horozović

  Ilijana Ceca Sunajko

Servirka:

Snežana Gajić

 

 

Radmila Pelengić

Rada Plavšić

 

 

 

 

 

 

 

 

Milena Stanić

Jadranka Gagović 

Danijela Kovač