Osnovna škola "Jovan Dučić"
u PetrovaradinuNaslovna
O školi
Dokumenti
Učenici
Zaposleni
Roditelji

Kalendar rada


UPRAVA ŠKOLE

 Ružica Pavlović, direktorka škole

Mirčeta Gogić, pomoćnik direktora     Upis u prvi razred 
Inkluzija
Profesionalna orijentacija
Foto
Javne nabavke
Kontakt
Pišite nam :)
Nađite nas na FB"Mala" škola na FBNASTAVNO OSOBLJE    

 RAZREDNA NASTAVA

Učiteljica

razred

Učiteljica

razred

Daliborka Berić

 I-1 (M)

Stana Cvjetićanin

 III-1 (M)

Jelena Relić

 I-2

Irena Vojvodić

 III-2

Ivana Jovanović

 I-3

Marina Ličina

 III-3

Jasmina Stupar

 I-4 (M)

Maja Temerinac

 III-4(M)

Biljana Dimić

 I-5   Nada Radujković Drljan III-5
Milica Erić I-6  

Slađana Dražić

  IV-1 (M)
Anđelija Skendžić

II-1 (M)

Jasmina Begović

IV-2 
Jelena Stojanović Magerovski/ Ružica Đokić

II-2

Mirjana Grk  

IV-3

Milana Mihajlov

II-3

Dragana Dolovac

IV-4 (M)

Jovanka Marić

 II-4(M)

  Olivera Milenković 

IV-5

Gordana Šarić

II-5

   

 

Kosana Bačkuljin Rilke, Toša Aleksandrov, Marija Mandić - učitelji u boravku

 Napomena: Odeljenja sa oznakom (M) pripadaju školskoj zgradi u Malinovoj 2a

 

PREDMETNA NASTAVA

Srpski jezik 

Мatematika

Engleski jezik 

Geografija

Vesna Stanojčić 

Silvija Novaković

   Gordana Bušin 

Julijana Doroški

Sonja Kostić Ramić

Snežana Lovrić  

Biljana Kovačević

Biljana Jerinić

Anđelka Spirić 

Zdravko Manja

 Zvjezdana Bačkalić 

Nevenka Ignjatić

Dalila Elero

Maja Sentin Ratković

Sonja Novak

 Jelena Zorić

Darinka Gerić

Jelena Nikolić

Likovna kultura

Muzička kultura

Fizika

Fizičko

Sanja Maravić 

Ljubica Sekulić 

Mirjana Matušenski

Biljana Marković 

Olga Maravić

Adrijana Jovanović

Dragana Davidovac

Mirjana Grba 

 

 

Irena Bikicki

Istorija 

Hemija

Informatika 

Nemački jezik 

Ratko Ilić

Milica Vujinović

Suzana Stepanović 

Dejana Raketić

Siniša Janjošević

 

Maja Sentin Ratković

Milena Danilovac

   

Ivana Jagodić

Mia Dražić

Biologija

Tehničko obraz.

Verska nastava

Građansko vas.

Draginja Timotić

Mirčeta Gogić 

Petar Nikolić 

učitelji

 Radmila Milutinović

Ivana Jagodić

Jelena Ćeranić Berić

Siniša Janjošević

Milica Stanar

Sanja Milinković

Anica Petrović

 

  Svetlana Bogić Stanimir Milašinović  
 

Slovački jezik

Mađarski jezik  

Ana Zbućnović

Rozalija Šimunović

 

STAREŠINSTVO U  PREDMETNOJ NASTAVI

 
 

Odelj.starešina

odelj.

Odelj.starešina

odelj.

Maja Sentin Ratković

 V1

Zvjezdana Bačkalić

VII1

Ratko Ilić

V2

Anđelka Spirić

 VII2

Sonja Kostić Ramić

V3

 Ivana Jagodić

 VII3

Irena Bikicki

 V4

  Milica Vujinović

 VII4

Suzana Stepanović

 V5   Mirjana Matušenski  VII5
Jelena Zorić V6    Vesna Stanojčić  VIII1

Mirčeta Gogić

VI1

 Mirjana Grba VIII2 

  Dalila Elero

VI2

Siniša Janjošević

VIII3

Zdravko Manja

VI3

 Sanja Maravić

VIII4  

Svetlana Bogić

VI4

  Milena Danilovac

VIII5

 
 

 

VANNASTAVNO OSOBLJE

Šef računovodstva

Psiholog

Pedagog

Bibliotekar

Sanja Trkulja

Danijela Baucal 

Jelena Radić 

Aleksandra.M.Drobac

Admin.finans.radnik

 Sekretar škole 

Nataša Dulić

  Dragana Bojović

 

DA UŽINA STIGNE  NA  VREME,  DA UČIONICE  BUDU  LEPE  I  ČISTEZA TO SE  BRINU  KUVARICE, SERVIRKE, SPREMAČICE  I MAJSTORI

Kuvarica:

Spremačice: 

Majstori:

Kurir:

Dragana Ristić  Miljana Ivić Merim Horozović

  Ilijana Ceca Sunajko

Servirka:

Snežana Gajić

 

 

Radmila Pelengić

Rada Plavšić

 

 

 

 

 

 

 

 

Milena Stanić

Jadranka Gagović 

Danijela Kovač